De Debatboom

Terwijl de stad Leuven werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo, nodigt het onafhankelijk bewonersplatform Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK) jou uit om mee vorm te geven aan de toekomst van Kessel-Lo. In deze coronatijden hebben we een online systeem op poten gezet: De Debatboom. Hiermee geven we een nieuw leven aan de Wenselaar voor Hal5.

Dit dialoogplatform is het eerste dat volledig in handen is van burgers. We willen iedereen de kans geven mee na te denken over ... Lees verder...
Hoe los je het probleem van overlast op zonder camera's te plaatsen...
1 jaar geleden door reinaert • 4 bijdragen
Zijn Vorm 3010 en/of deze De Debatboom wel voldoende democratisch o...
1 jaar geleden door Jef • 7 bijdragen
Kan er niet meer ingezet worden op fietsstraten ? Zo kan men slu...
1 jaar geleden door Marc • 9 bijdragen
Waarom geen meer werk maken van de doorstroming op beide steenwegen...
1 jaar geleden door Bart • 1 bijdrage
ANPR camera's zijn doorgevoerd in de Burchtstraat en de Spaanse Kro...
1 jaar geleden door Bart • 7 bijdragen
minder speelstraten ,ze worden te weinig gebruikt en leiden tot eno...
1 jaar geleden door leen • 16 bijdragen
Hoe kan het openbaar vervoer naar de rand van Kessel-lo (Boven-Lo) ...
1 jaar geleden door selle • 3 bijdragen
De buitenwijken van Kessel-Lo hebben geen deelwagens, mobipunten (f...
1 jaar geleden door Bart • 28 bijdragen
Wateroverlast in bepaalde straten kan worden voorkomen door meer op...
1 jaar geleden door Patrick • 7 bijdragen
daar waar de weg te smal is moet men versmallen tot één rijstrook e...
1 jaar geleden door Patrick • 8 bijdragen
Veel gezinnen hebben meerdere fietsen, maar te weinig ruimte om ze ...
1 jaar geleden door gert • 7 bijdragen
Een zebrapad/fietsoversteekstrook over de Tiensesteenweg ter hoogte...
1 jaar geleden door Meg VB • 4 bijdragen
Hoe kunnen we het kruispunt Platte Lostraat - Koetsweg - Vereniging...
1 jaar geleden • 20 bijdragen
Een georganiseerde shuttle-dienst, met opstapplaatsen aan de carpoo...
1 jaar geleden door Anita • 6 bijdragen
Maak van pineutstraten terug woonstraten = zorg voor meer invals- e...
1 jaar geleden door Rudy Swennen • 15 bijdragen
Deze debatboom is een initiatief van bewoners, met onze sympathie. ...
1 jaar geleden door Leuvense BewonersParticipatie (LBP) • 6 bijdragen
Wil je naast elk groen licht voor voetgangers ook een voor fietsers...
1 jaar geleden door Carine • 2 bijdragen
Wat met Waze?
1 jaar geleden door Ruben • 13 bijdragen
Kan een verbindingsweg naast het spoor tussen het Vuntcomplex en de...
1 jaar geleden door Herman • 11 bijdragen
Hoe kunnen we een modal shift en mental shift waar maken?
1 jaar geleden door Ruben • 5 bijdragen
welke verbeteringen zijn er nodig om van de Trolieberg vlot en veil...
1 jaar geleden door patrick • 2 bijdragen
Vanaf de CM in de Platte Lostraat vertrekken veel jeugdkampen met v...
1 jaar geleden door Pieter • 4 bijdragen
GFT collection every other week in summer time is not sufficient at...
1 jaar geleden door SGUR • 10 bijdragen
Hoe verzoenen we sociale met economische belangen?
1 jaar geleden door Peter • 2 bijdragen
Wisten jullie dat een groot deel van Kessel-Lo Jachtgebied is, ook ...
1 jaar geleden door Johan Gemels • 6 bijdragen
Help! Waar kunnen we veilig fietsen van gezinnen stallen? In rijh...
1 jaar geleden door Nele • 12 bijdragen
Zijn er niet te veel (politie)camera's en wordt er met die beelden ...
1 jaar geleden door Michiel • 6 bijdragen
Luchtkwaliteit in de Diestsesteenweg is heel slecht, met heel veel ...
1 jaar geleden door Niet normaal • 3 bijdragen
Het fietspad aan Hal5 is niet veilig door de combinatie met recreat...
1 jaar geleden door Bart • 8 bijdragen
Hoe kunnen we gemotoriseerd verkeer op de steenwegen en op de Spoor...
1 jaar geleden door Ruben • 27 bijdragen
Ik wil graag meer fietsbruggen. Wat vind jij?
1 jaar geleden door Tim • 7 bijdragen
Zone 30 is volgens mij zinloos; het is een belastingskwestie; kost ...
1 jaar geleden door Johan Put • 15 bijdragen
Hoe kunnen we het De Becker-Remyplein omvormen tot een echt buurtce...
1 jaar geleden door Herman • 14 bijdragen
Een grote meerderheid is gewonnen voor meer groen en is bereid om z...
1 jaar geleden door VDHPatrick • 10 bijdragen
Hoe betrek je minderheden: bejaarden, anderstaligen, drukke twee ve...
1 jaar geleden door Bram V • 5 bijdragen
Zijn camera's dé oplossing voor het sluipverkeer?
1 jaar geleden door OBK • 50 bijdragen
Ben jij voor trajectcontrole? Hoe controleren we "zone 30"?
1 jaar geleden door OBK • 15 bijdragen
Moeten er meer eenrichtings straten komen in Kessel-Lo? Waar precies?
1 jaar geleden door OBK • 17 bijdragen
Zijn bredere fietspaden nodig? In welke straten?
1 jaar geleden door OBK • 14 bijdragen
Kiezen tussen duurdere parkeerplaatsen of verkoopbare parkeerrechten?
1 jaar geleden door OBK • 11 bijdragen
In welke straten moet de luchtkwaliteit (stikstof) gemeten worden? ...
1 jaar geleden door Testpersoon • 5 bijdragen
De Debatboom is een project van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo in samenwerking met KU Leuven Research[x]Design en VRT innovatie. Stuur ons een mailtje als je vragen of problemen zou ondervinden: debatboom@gmail.com

Powered by CityStory, an ITEA3 research project from call 4 (reference: 17006) | Cookie policy | Privacy policy