Je bekijkt nu enkel de reacties op het geselecteerde antwoord (dat in het groen oplicht). Klik op het kruisje hier rechts om terug te keren naar het overzicht met alle antwoorden.

Zijn camera's dé oplossing voor het sluipverkeer?

7 maanden geleden door OBK • 50 antwoorden

Het probleem is er eigenlijk ook gekomen door het systematisch afsluiten van straten zodat enkele pieneutstraten nu alle verkeer moeten slikken. Nog meer afsluiten al is het met slimme camera's gaat het probleem denkelijk nog erger maken.
7 maanden geleden door Bart Gielen • 2 reactiesHier op reageren

Ja deels indien ze tijdens de spitsuren bovenlokaal doorgaand verkeer weghouden (verder dan omliggende gemeenten). Moet dan ook veralgemeend worden zodat er geen pineutstraten resulteren
7 maanden geleden door VDHPatrick • Hier op reageren

Het probleem is er eigenlijk ook gekomen door het systematisch afsluiten van straten zodat enkele pieneutstraten nu alle verkeer moeten slikken. Nog meer afsluiten al is het met slimme camera's gaat het probleem denkelijk nog erger maken.
Dat denk ik niet, Bart. Het probleem van de pineutstraten is een gevolg van de historische ontwikkeling van K-Lo plus redelijk recente maatregelen, waarbij een heel deel buurten fysiek afgesneden zijn van routes voor doorgaand verkeer en een aantal straten alle verkeersafwikkeling slikken. De camera's zouden daarentegen geen straten fysiek afsluiten. Het zijn alternatieven voor nieuwe fysieke barrières. Ze zouden het echte doorgaand verkeer er uithalen maar staan net toe om straten open te houden voor het bestemmings- en herkomstverkeer.
7 maanden geleden door Piet • 4 reactiesHier op reageren

Dat denk ik niet, Bart. Het probleem van de pineutstraten is een gevolg van de historische ontwikkeling van K-Lo plus redelijk recente maatregelen, waarbij een heel deel buurten fysiek afgesneden zijn van routes voor doorgaand verkeer en een aantal straten alle verkeersafwikkeling slikken. De camera's zouden daarentegen geen straten fysiek afsluiten. Het zijn alternatieven voor nieuwe fysieke barrières. Ze zouden het echte doorgaand verkeer er uithalen maar staan net toe om straten open te houden voor het bestemmings- en herkomstverkeer.
Het hangt er natuurlijk van af wat als doorgaand verkeer beschouwd wordt. Als ik kijk naar de Keizersberg dan is dat toch wel redelijk beperkt. En de redenering blijft, verdeel het verkeer terug wat meer over meerdere straten eventueel ook in combinatie met camera's. Het is nu bvb zo dat de Koning Albertlaan alle verkeer moet slikken omdat de zijstraten afgesloten zijn. Idem voor de Grensstraat. Is daar eigenlijk nog een debat over mogelijk ? Of is het de bedoeling dat alle verkeer sowieso naar de overbelaste hoofdwegen moet en dus zal stilstaan in de straten daar naartoe ? Dat is toch ook geen billijke oplossing voor degenen die bvb in de RerumNovarumlaan wonen ?
7 maanden geleden door Bart • 1 reactieHier op reageren

Een beetje verlichting kan toch komen door frequenter en beter en soepeler openbaar vervoer, en wat onze buurt betreft met kleinere bussen. De Lijn krijgt politiek veel te weinig ademruimte.
Camera's kunnen ook ruime omgeving 'doorlaten', niet alleen de belendende straten, maar de hele buurt of gemeente is lokaal. Dat moet kunnen. Keizersberg is inderdaad héél beperkt, maar dat hoeft niet zo te zijn.
7 maanden geleden door Reinaert • Hier op reageren

Camera's zijn dus geen oplossing maar kunnen deels, mits goed gebruik, het probleem helpen oplossen.
7 maanden geleden door Reinaert • Hier op reageren

Dat denk ik niet, Bart. Het probleem van de pineutstraten is een gevolg van de historische ontwikkeling van K-Lo plus redelijk recente maatregelen, waarbij een heel deel buurten fysiek afgesneden zijn van routes voor doorgaand verkeer en een aantal straten alle verkeersafwikkeling slikken. De camera's zouden daarentegen geen straten fysiek afsluiten. Het zijn alternatieven voor nieuwe fysieke barrières. Ze zouden het echte doorgaand verkeer er uithalen maar staan net toe om straten open te houden voor het bestemmings- en herkomstverkeer.
Het is zeker zo dat bepaalde straten veel te veel verkeer dienen de slikken, anderen bijna niets. Het collectief gegeven zou eveneens naast de behoefte van overbelaste wijken moeten komen te liggen. Aanpalende wijken en buitenwijken behoren evenzeer tot inwoners van Kessel-Lo. Waarom geen éénrichtingsverkeer in aanpalende straten ? Toch ook rekening houden met het feit dat niet iedereen de luxe heeft in Leuven te mogen werken. Het openbaar vervoer is ontoereikend en neemt vaak dubbel zo veel tijd in beslag . Dit is gewoon onhaalbaar voor een gezin met kinderen in combinatie met een full-time job met onregelmatige uren. Het verkeer in file laten staan op de hoofdwegen is niet direct een goede oplossing. De agressie neemt toe, het is ook niet erg milieuvriendelijk en is een soort gijzeling van medebewoners van Kessel-Lo. Kan men geen soort ‘lint’ verkeer van aanpalende en achterliggende wijken doorlaten en dit verspreiden over de nu afgesloten straten en sommige afgesloten s
7 maanden geleden door Marleen • 1 reactieHier op reageren

Het probleem is er eigenlijk ook gekomen door het systematisch afsluiten van straten zodat enkele pieneutstraten nu alle verkeer moeten slikken. Nog meer afsluiten al is het met slimme camera's gaat het probleem denkelijk nog erger maken.
Eenrichting- en speel-straten zijn veruit de meest asociale en gemakzuchtige maatregelen die je kan nemen tegen verkeersdruk. Je verlegt het probleem en kan op je borst kloppen "kijk is wat ik oplos voor mijn straat".

Verkeerdruk in Kessel-Lo is inderdaad iets wat je globaal moet aanpakken aan de roots en dat zijn vaak de grote verkeersassen zoals E314 die vast zitten
7 maanden geleden door Bram V • 1 reactieHier op reageren

Dat denk ik niet, Bart. Het probleem van de pineutstraten is een gevolg van de historische ontwikkeling van K-Lo plus redelijk recente maatregelen, waarbij een heel deel buurten fysiek afgesneden zijn van routes voor doorgaand verkeer en een aantal straten alle verkeersafwikkeling slikken. De camera's zouden daarentegen geen straten fysiek afsluiten. Het zijn alternatieven voor nieuwe fysieke barrières. Ze zouden het echte doorgaand verkeer er uithalen maar staan net toe om straten open te houden voor het bestemmings- en herkomstverkeer.
De afgesloten straten rond de Koning Albert, Grensstraat, Holsbeeksesteenweg en Gemeentestraat hadden vroeger wel degelijk doorgaand verkeer en op die manier ontlasten ze de bovengenoemde straten door het verkeer sneller af te leiden naar de bestemming. Wie reeds langer in Kessel-Lo woont kan dat bevestigen.

Eenrichting- en speel-straten zijn slechts zeer lokale symptoombestrijdingen, de echte rootcause is de globale verkeersdruk door een bewoningskern zoals Kessel-Lo, dat zou de prioriteit moeten zijn en pas dan kies je voor eenrichtingstraten.
7 maanden geleden door Bram Vangestel • Hier op reageren

Wat bedoel je met sluipverkeer? Als ik van mijn huis naar de Tiensesteenweg rijd via de Grensstraat, is dat dan sluipverkeer?
7 maanden geleden • Hier op reageren

Camera's zijn niet de oplossing. Eénrichtingstraten ook niet. Spreid het verkeer in plaats van het allemaal langs één weg te dwingen. Zo ontstaan er inderdaad pineutstraten, files en frustraties.
7 maanden geleden • Hier op reageren

Eenrichting- en speel-straten zijn veruit de meest asociale en gemakzuchtige maatregelen die je kan nemen tegen verkeersdruk. Je verlegt het probleem en kan op je borst kloppen "kijk is wat ik oplos voor mijn straat".

Verkeerdruk in Kessel-Lo is inderdaad iets wat je globaal moet aanpakken aan de roots en dat zijn vaak de grote verkeersassen zoals E314 die vast zitten
Enkelrichting invoeren, lijkt me dan ook niet op de eerste plaats een maatregel tegen verkeersdruk. Zie ook de discussie op https://postertalk.eu/debatboom/q/c5qxPquJEuoN9EPr/w6 Een enkelrichting dient vooral om de verkeersveiligheid te beschermen in straten die te smal zijn om auto's te laten kruisen. Dat lijkt me dan ook hoegenaamd niet asociaal. Om de verkeersdruk in de woonstraten te verminderen en de levenskwaliteit daar te verhogen, hebben we idd andere maatregelen nodig. Daarom is het idee van camera's opgedoken tijdens de burgervergaderingen voor "Plan Vectris". Zie http://www.buurtcomiteskessello.be/buurtcomiteacutes/wanneer-maakt-de-stad-plan-vectris-bekend
7 maanden geleden door Piet • Hier op reageren

Het is zeker zo dat bepaalde straten veel te veel verkeer dienen de slikken, anderen bijna niets. Het collectief gegeven zou eveneens naast de behoefte van overbelaste wijken moeten komen te liggen. Aanpalende wijken en buitenwijken behoren evenzeer tot inwoners van Kessel-Lo. Waarom geen éénrichtingsverkeer in aanpalende straten ? Toch ook rekening houden met het feit dat niet iedereen de luxe heeft in Leuven te mogen werken. Het openbaar vervoer is ontoereikend en neemt vaak dubbel zo veel tijd in beslag . Dit is gewoon onhaalbaar voor een gezin met kinderen in combinatie met een full-time job met onregelmatige uren. Het verkeer in file laten staan op de hoofdwegen is niet direct een goede oplossing. De agressie neemt toe, het is ook niet erg milieuvriendelijk en is een soort gijzeling van medebewoners van Kessel-Lo. Kan men geen soort ‘lint’ verkeer van aanpalende en achterliggende wijken doorlaten en dit verspreiden over de nu afgesloten straten en sommige afgesloten s
Dat zijn pertinente opmerkingen Marleen. Maar natuurlijk moet niet iedereen de bus of de fiets op. Terwijl er idd mensen zijn die erg afhankelijk zijn van hun auto, zijn er (helaas of gelukkig?) nog altijd veel autoverplaatsingen die veel makkelijker te vervangen zijn door verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Het mobiliteitsplan moet die mensen die het kunnen, stimuleren om de overschakeling te maken. Daarvoor moet je de alternatieven verbeteren maar dat alleen zal niet volstaan. Je moet ook de woonstraten opnieuw inrichten als echte leefstraten. Onderzoek toont immers al tientallen jaren aan dat het aantal autoverplaatsingen bepaald wordt door de beschikbare infrastructuur. Kort gezegd: leg wegen aan en dan komen de auto's. Daarom hebben decennia van wegenbouw geen sikkepit geholpen tegen de files. En omgekeerd: knip wegen door en het aantal auto's zal afnemen. Dat komt omdat die mensen die makkelijk kunnen overstappen dat dan ook zullen doen. Of ook omdat men
7 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Of bijvoorbeeld omdat men er voor kiest naar een winkel in de buurt te gaan eerder dan naar die baanwinkel verderop. We denken nog teveel dat verkeer een soort vloeistof is: knip de "buizen" door de woonwijken door en het stroomt over op de hoofdassen. Maar het gedrag van mensen wordt niet bepaald door natuurwetten. Mensen passen zich aan aan de veranderende omstandigheden. Het is dus de taak van onze overheid om die omstandigheden zo te kiezen dat de levenskwaliteit en verkeersveiligheid van iedereen toeneemt.
7 maanden geleden door Piet • Hier op reageren

Camera's kunnen gedurende bepaalde momenten van de dag de verkeerstromen reguleren. Bvb. tijdens de momenten waar de schoolkinderen zich met de fiets verplaatsen. Dat is vaak ook het moment waar er veel sluipverkeer en files zijn. Dit zou er kunnen voor zorgen dat de fietsers niet het voetpad op moeten om hun doel te bereiken. Dus camera's die verstandig ingezet worden kunnen helpen.
7 maanden geleden door Rudy Swennen • Hier op reageren

Neen, de grotere verkeersassen moeten beter bereikbaar zijn en sneller het verkeer moeten laten rijden, waardoor er geen nood is aan sluipverkeer. En zeker als het verkeer ontmoedigd wordt door snelheidsbegrenzers
7 maanden geleden door Benoit DESMET • Hier op reageren

Neen. Sluipverkeer vindt altijd zijn weg, ook met (slimme) camera's.
De enige duurzame oplossing voor sluipverkeer is een lager aantal auto's op de weg. Dit kan door: inzetten op deelwagensystemen, fiscaal voordeel voor salariswagens afbouwen, openbaar vervoer goedkoper maken, degelijke fiets- en wandelpaden aanleggen...
7 maanden geleden door Ine • 1 reactieHier op reageren

Neen. Sluipverkeer vindt altijd zijn weg, ook met (slimme) camera's.
De enige duurzame oplossing voor sluipverkeer is een lager aantal auto's op de weg. Dit kan door: inzetten op deelwagensystemen, fiscaal voordeel voor salariswagens afbouwen, openbaar vervoer goedkoper maken, degelijke fiets- en wandelpaden aanleggen...
zou dat dan niet best allemaal aanwezig-uitgevoerd zijn vóór we straten "slim afsluiten" ?
7 maanden geleden door Bart • Hier op reageren

Dat zijn pertinente opmerkingen Marleen. Maar natuurlijk moet niet iedereen de bus of de fiets op. Terwijl er idd mensen zijn die erg afhankelijk zijn van hun auto, zijn er (helaas of gelukkig?) nog altijd veel autoverplaatsingen die veel makkelijker te vervangen zijn door verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Het mobiliteitsplan moet die mensen die het kunnen, stimuleren om de overschakeling te maken. Daarvoor moet je de alternatieven verbeteren maar dat alleen zal niet volstaan. Je moet ook de woonstraten opnieuw inrichten als echte leefstraten. Onderzoek toont immers al tientallen jaren aan dat het aantal autoverplaatsingen bepaald wordt door de beschikbare infrastructuur. Kort gezegd: leg wegen aan en dan komen de auto's. Daarom hebben decennia van wegenbouw geen sikkepit geholpen tegen de files. En omgekeerd: knip wegen door en het aantal auto's zal afnemen. Dat komt omdat die mensen die makkelijk kunnen overstappen dat dan ook zullen doen. Of ook omdat men
"Onderzoek toont immers al tientallen jaren aan dat het aantal autoverplaatsingen bepaald wordt door de beschikbare infrastructuur"
Piet, ik denk niet dat het aantal ingeschreven auto's nationaal daalde. En al die auto's die niet, of moeilijk door een bepaalde straat kunnen nemen een andere straat. Kortom je verplaatst gewoon het probleem.
6 maanden geleden door Johan • Hier op reageren

Ik heb tegenwoordig soms het gevoel dat ik een crimineel ben als ik in mijn auto stap. Als ik naar huis rijd langs de Koning Albertlaan (Korbeek-Lo), word ik ´verwelkomd´ met zwarte vlaggen ( zijn nu weg). Als ik naar de Tiensesteenweg rijdt langs de Grensstraat om naar de Colruyt te gaan, ben ik ook niet erg welkom in die straat. Nu spreekt men over camera's om mijn rij-gedrag te monitoren en bij te sturen. Laten we het niet te extreem maken en niet teveel polariseren. Bewust maken, vind ik helemaal ok. Als ik het hier zo lees, vermoed ik dat er toch ook heel veel fietsers zijn in Kessel-Lo, inclusief mezelf.
6 maanden geleden • Hier op reageren

Absoluut niet. Het voordeel aan in Kessel-Lo wonen is dat alles dichtbij is. Het is dan ook makkelijk om je auto te laten staan en je fiets te pakken in de plaats (hier zouden sensibiliseringsacties rond kunnen georganiseerd worden). Zo heb ikzelf en een paar vrienden van me in de buurt als jonge inwoners ook geen eigen auto. Om de zoveel tijd lenen we de auto van de ouders of grootouders. En wij zouden dan, omdat we weigeren om een eigen auto te kopen, afgestraft worden doordat we met de geleende wagens niet meer door onze buurt kunnen rijden? Dat is gewoon absurd...
6 maanden geleden • Hier op reageren

"Leuk" als er eens vrienden die wat verder wonen op bezoek willen komen. Waar is de bus tot aan het station nemen ook geen gemakkelijke optie.
6 maanden geleden • Hier op reageren

Ja, dat kan. Een interessant voorbeeld is de verkeerssituatie in de Spaanse Kroon (2017). Dankzij camera's en een plan met eenrichtingsstraten werd het sluipverkeer in de Brugstraat en de Harboortstraat aangepakt.
De bewoners vraagden al sinds 1998 om het sluipverkeer te weren. Verder kunnen we ons nog de vraag stellen waarom de verdeling van het verkeer in de Spaanse Kroon niet eerlijker is gebeurd door ook de Elisabethlaan (en de Philipslaan) als uitvalsweg te gebruiken.


https://www.leuven.be/toegangsvergunning-spaanse-kroon
6 maanden geleden door Ruben • 1 reactieHier op reageren

Ja, dat kan. Een interessant voorbeeld is de verkeerssituatie in de Spaanse Kroon (2017). Dankzij camera's en een plan met eenrichtingsstraten werd het sluipverkeer in de Brugstraat en de Harboortstraat aangepakt.
De bewoners vraagden al sinds 1998 om het sluipverkeer te weren. Verder kunnen we ons nog de vraag stellen waarom de verdeling van het verkeer in de Spaanse Kroon niet eerlijker is gebeurd door ook de Elisabethlaan (en de Philipslaan) als uitvalsweg te gebruiken.


https://www.leuven.be/toegangsvergunning-spaanse-kroon
Als iedereen voor ZIJN/HAAR straat een camara gaat vragen, staan we letterlijk allemaal stil. Zoiets asociaal kan niet de bedoeling zijn denk ik. We moeten een globaal -"inclusief"- plan hebben voor Leuven hoe we het verkeer zo efficient mogelijk kunnen organiseren. Efficientie zou moeten primeren. Hoe hoger de capaciteit/doorstroming op de hoofdwegen, hoe minder sluipverkeer, overlast en onveilige situaties in de woonwijken.
6 maanden geleden door Roel • 1 reactieHier op reageren

Als iedereen voor ZIJN/HAAR straat een camara gaat vragen, staan we letterlijk allemaal stil. Zoiets asociaal kan niet de bedoeling zijn denk ik. We moeten een globaal -"inclusief"- plan hebben voor Leuven hoe we het verkeer zo efficient mogelijk kunnen organiseren. Efficientie zou moeten primeren. Hoe hoger de capaciteit/doorstroming op de hoofdwegen, hoe minder sluipverkeer, overlast en onveilige situaties in de woonwijken.
De situatie in de Harboortstraat en de Brugstraat was voorheen 2017 dramatisch. Deze straten waren een populaire sluipstraat om aanschuiven op de drukke Tiensesteenweg te vermijden. De impact op deze straten was enorm: luchtverontreiniging, geluidsoverlast, onvoldoende plaats voor fietsers, verkeersleefbaarheid, stress...
Het individuele profijt van het sluipverkeer weegt niet op tegen haar maatschappelijke kost.
De efficiëntie die je beoogt kunnen we realiseren door minder naar de autosleutels te grijpen. Als we leven in Leuven en omgeving aangenaam en bereikbaar willen houden, moeten we nadenken over de geschikte manier om ons te verplaatsen. Het kan alleen gezonder en veiliger worden.
6 maanden geleden door Ruben • Hier op reageren

Slimme camera's (ANPR) zijn nodig als we een mobiliteitsplan willen dat de autobereikbaarheid voor bewoners en bezoekers garandeert en tegelijk doorgaand verkeer weert. Uiteraard moet er goed nagedacht worden over de plaatsing van de camera's en over alle modaliteiten voor de toegang (wie, waar, wanneer al dan niet door mag).
6 maanden geleden door gert • Hier op reageren

Neen, je moet eerst naar de definitie van sluipverkeer kijken: mensen die door woonwijken rijden waar ze helemaal niet moeten zijn. En waarom doen ze dat? Omdat de hoofdwegen, bedoeld voor het doorgaande verkeer, net geblokkeerd worden door onze slechte infrastructuur en ondoordachte ruimtelijke ordening.
Een voorbeeld: alle ochtendfiles hadden kunnen vermeden worden door de 1meilaan volwaardig aan te sluiten op de Leuvense ring. En wat is er gebeurd?: ze hebben de almachtige Lijn een bombastisch hoofdkantoor laten bouwen waar de 1meilaan hoorde aan te sluiten. De bussen hebben nu inderdaad een levensgevaarlijk (ongepast rijgedrag) aansluiting gekregen en de bewoners krijgen de overlast va het verkeer op het BeckerRemyplein.
Idem voor de verbinding tussen de Tiende en de Diestse steenweg Een missing link die er 25jaar geleden al moest zijn.
Camera's is pesterij om de symptomen te bestrijden.
Kijk eens naar Nederland of Duitsland, durf enkele onteigeningen door te voeren voor het algemeen belang. Voorzie in hoofd-doorgaande wegen en spreek dan eens over sliuipverkeer.
6 maanden geleden door Bert Broos • Hier op reageren

Het hangt er natuurlijk van af wat als doorgaand verkeer beschouwd wordt. Als ik kijk naar de Keizersberg dan is dat toch wel redelijk beperkt. En de redenering blijft, verdeel het verkeer terug wat meer over meerdere straten eventueel ook in combinatie met camera's. Het is nu bvb zo dat de Koning Albertlaan alle verkeer moet slikken omdat de zijstraten afgesloten zijn. Idem voor de Grensstraat. Is daar eigenlijk nog een debat over mogelijk ? Of is het de bedoeling dat alle verkeer sowieso naar de overbelaste hoofdwegen moet en dus zal stilstaan in de straten daar naartoe ? Dat is toch ook geen billijke oplossing voor degenen die bvb in de RerumNovarumlaan wonen ?
Bart, ik lees nu jouw opmerking nog eens. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om files in de zijstraten van de steenwegen te creëren. Dat moet in het kader van het mobiliteitsplan goed onderzocht worden. Maar als (het grote deel van) de inwoners van een gebied tussen beide steenwegen niet als sluipverkeer geteld worden, zouden de camera's natuurlijk niet leiden tot extra autoverplaatsingen naar de steenwegen. Die auto's zouden dan immers gewoon door het gebied kunnen rijden. Dat is net waarom het compromis van de camera's opgedoken is.
6 maanden geleden door Piet • Hier op reageren

Zoals nu de slimme camera"s ingesteld werden, is het alleen voor de directe omgeving een slimme oplossing. Het zou veel beter aanvaard worden als er een echt slim systeem zou komen. Geef bvb naargelang de afstand dat de persoon woont tov de camera een aantal gegarandeerde doorgangen ( op basis van nummerplaat dan ) Zodat ook iemand die er per ongeluk doorrijdt niet per direct een boete aan zijn been heeft. Om praktische redenen carpool ik af en toe met een collega die aan de voet van de Keizersberg woont. Als ik hem oppik moet ik helemaal rondrijden. Hij kan me geen doorgangsvergunning geven. Dat is toch gewoon kafka ?
6 maanden geleden door Bart • Hier op reageren

Slimme camera's op plaatsen waar er grote verkeersdruk/gevaar is van sluipverkeer (dat komt van andere steden en die door woonwijken rijden terwijl de steenwegen en zelfs snelwegen eerder aangewezen zouden zijn) kunnen een deel van de oplossing zijn om de lokale verkeers- en woonsituatie te verbeteren.
Wanneer er op gerichte tijdstippen bepaald verkeer geweerd wordt (bvb. enkel als er ook meer fietsen/voetgangers zijn, in de spitsuren 's morgens en 's avonds), en continu ook op snelheid gemonitord wordt, dan kunnen die zeker een meerwaarde betekenen.
6 maanden geleden • Hier op reageren

Slimme camera's zijn voor mij een deel van de oplossing als we ze echt "slim" maken. Bezorgdheden zoals "kunnen mijn ouders nog op bezoek komen om op de kinderen te passen" en "wat met de loodgieter" zouden er niet mogen zijn. Natuurlijk moet dit mogelijk blijven als er camera's staan, en ik ben ervan opvertuigd dat dit kan zonder enige extra administratie. Hou gewoon de doorrijtijd in de gaten, en je kunt het doorgaand verkeer scheiden van het verkeer dat verbonden is aan deze wijk. Dan kun je "wijk" redelijk eng definiëren.
6 maanden geleden door Jan • Hier op reageren

Echt slim zou het systeem pas worden als ook de steenwegen er in geïntegreerd worden en het een vorm van rekeningrijden inhoudt. Pas dan kunnen we spreken van een globale oplossing. Want eerder dan doorgaand verkeer naar de steenwegen te verschuiven, stimuleren we mensen uit het Hageland via rekeningrijden ook om na te denken of ze zich wel degelijk met de auto moeten verplaatsen. Het moet vanzelfsprekend geen stadstol zijn, waarbij enkel de inwoner van buitenaf betaalt, maar een zonale heffing waarbij je woonplaats geen rol speelt. Ook interne Kesselse verplaatsingen moeten er onder vallen. Er zijn wel allerlei slimme modaliteiten mogelijk, zoals een quotum aan gratis verplaatsingen. Door het quotum geleidelijk te doen dalen, jaar na jaar, kunnen mensen zich geleidelijk aanpassen aan het systeem. Zo'n vorm van rekeningrijden is toch iets waar we over na zouden moeten denken. Want pas door de vervuiler te laten betalen, kunnen we echt een gedragsverandering teweeg brengen, denk ik. Het moment is ideaal, met Brussel die rekeningrijden voorbereidt. En met het nieuwe klimaatrapport. Oh ja: en voor je repliceert dat rekeningrijden asociaal is: de files op de steenwegen, die zijn pas asociaal. Vooral mensen zonder koopkracht wonen daar en zij hebben de hele dag smog voor hun venster. Rekeningrijden is wellicht een noodzakelijk instrument om ook hun woonomgeving leefbaar te maken.
6 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Kunnen ANPR camera's sluipverkeer (als in, niet-lokaal verkeer dat niet de aangezen doorgangswegen volgt) oplossen? Neen, want het is symptoombestrijding. Technologie in plaats van een duidelijk plan en process werkt nooit, technologie is er om een oplossing uit te voeren, maar is zelden de oplossing zelf en leidt af van de hoofdzaak. Die is dat er voor beschikbare (weg)oppervlakte gewoon te veel auto's zijn.
Dus eerst beginnen aan de balans van vervoermiddelen op een holistische manier, zowel stimuleren als controleren/corrigeren. Anders blijven we in discussies hangen waar toch meestal het eigenbelang primeert, gezien we nu eenmaal veel minder rationeel zijn dan we graag zouden willen.
Dus eerst vaststellen wat de krijtlijnen zijn (hoe groot is lokaal, welke maatregelen zijn bewezen te werken, wat kan er in het Leuvense, samenwerking met provincie...) en dan van daaruit maatregelen opstellen waarbij ANPR een onderdeel kan zijn.
6 maanden geleden door Kris • 1 reactieHier op reageren

Kunnen ANPR camera's sluipverkeer (als in, niet-lokaal verkeer dat niet de aangezen doorgangswegen volgt) oplossen? Neen, want het is symptoombestrijding. Technologie in plaats van een duidelijk plan en process werkt nooit, technologie is er om een oplossing uit te voeren, maar is zelden de oplossing zelf en leidt af van de hoofdzaak. Die is dat er voor beschikbare (weg)oppervlakte gewoon te veel auto's zijn.
Dus eerst beginnen aan de balans van vervoermiddelen op een holistische manier, zowel stimuleren als controleren/corrigeren. Anders blijven we in discussies hangen waar toch meestal het eigenbelang primeert, gezien we nu eenmaal veel minder rationeel zijn dan we graag zouden willen.
Dus eerst vaststellen wat de krijtlijnen zijn (hoe groot is lokaal, welke maatregelen zijn bewezen te werken, wat kan er in het Leuvense, samenwerking met provincie...) en dan van daaruit maatregelen opstellen waarbij ANPR een onderdeel kan zijn.
Je hebt natuurlijk gelijk, Kris, dat technologie een duidelijk plan niet kan vervangen. Maar het idee van camera's komt niet zomaar uit de lucht vallen; het is wel degelijk voortgekomen uit meer globaal denkwerk. Indertijd hebben veel buurtcomités zich vergaderingen lang gebogen over scenario's van lussenplannen die de woonstraten zouden vrijwaren van doorgaand verkeer. Maar zo'n lussenplan zou de bewoners zelf ook dwingen om rond te rijden. Vooral in het oosten van K-Lo zou dat voor heel grote omwegen zorgen en dat zou waarschijnlijk op zwaar protest onthaald worden. De vraag is of het stadsbestuur zelf wel de politieke moed zou hebben om zo'n lussenplan in te voeren. Daarom denken veel mensen dat een systeem nodig is waarbij de bewoners van de buurt wel door mogen. De ANPR-camera's komen dan in beeld als middel om dat te controleren.
6 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Je hebt natuurlijk gelijk, Kris, dat technologie een duidelijk plan niet kan vervangen. Maar het idee van camera's komt niet zomaar uit de lucht vallen; het is wel degelijk voortgekomen uit meer globaal denkwerk. Indertijd hebben veel buurtcomités zich vergaderingen lang gebogen over scenario's van lussenplannen die de woonstraten zouden vrijwaren van doorgaand verkeer. Maar zo'n lussenplan zou de bewoners zelf ook dwingen om rond te rijden. Vooral in het oosten van K-Lo zou dat voor heel grote omwegen zorgen en dat zou waarschijnlijk op zwaar protest onthaald worden. De vraag is of het stadsbestuur zelf wel de politieke moed zou hebben om zo'n lussenplan in te voeren. Daarom denken veel mensen dat een systeem nodig is waarbij de bewoners van de buurt wel door mogen. De ANPR-camera's komen dan in beeld als middel om dat te controleren.
Bedankt voor de reactie Piet, ik ben blij dat er hier op dit forum echt wel op een open en respectvolle manier gediscussieerd wordt.
Die denkwijze (eerst een plan en dan ANPR als geschikte oplossing) is inderdaad wat ik bedoel. Als de krijtlijnen en grote beslissingen er zijn (weten waarom we zaken doen en wat we willen doen) komt de beste manier waarop makkelijker naar voor.
Uit de andere discussies lijkt het me dat er nog niet echt overeenstemming is over sommige definities (lokaal/sluipverkeer/buurt) en wat exact te doen (combinatie en orde van mobiliteit verbeteren en controlerende maatregelen). Ik kijk ernaar uit dat er daar snel duidelijkheid in komt.
6 maanden geleden door Kris • 1 reactieHier op reageren

Bedankt voor de reactie Piet, ik ben blij dat er hier op dit forum echt wel op een open en respectvolle manier gediscussieerd wordt.
Die denkwijze (eerst een plan en dan ANPR als geschikte oplossing) is inderdaad wat ik bedoel. Als de krijtlijnen en grote beslissingen er zijn (weten waarom we zaken doen en wat we willen doen) komt de beste manier waarop makkelijker naar voor.
Uit de andere discussies lijkt het me dat er nog niet echt overeenstemming is over sommige definities (lokaal/sluipverkeer/buurt) en wat exact te doen (combinatie en orde van mobiliteit verbeteren en controlerende maatregelen). Ik kijk ernaar uit dat er daar snel duidelijkheid in komt.
Het is inderdaad echt eerst nodig te omschrijven wat bedoeld wordt met doorgaand verkeer en lokaal verkeer. Heel concreet vanaf wanneer ben je doorgaand verkeer ? Op 100m afstand van de bewuste straat ? op 1Km op 2Km ? of lokaal zolang het van dezelfde gemeente is ? Ik heb de indruk dat er verschillende verwachtingen zijn. Degenen die minder verkeer in de eigen straat willen hebben zien die cirkel zo klein mogelijk, degenen die nog een vlotte verbinding willen, zien die zo groot mogelijk.
Dán pas kan je objectief in discussie gaan over het al of niet invoeren van camera's. Nu blijft dat erg omfloerst en het zou heel fijn zijn dat er daar eens duidelijkheid over verschaft wordt.
Dat is een heel bepalende parameter, daar moet in de studies waarnaar verwezen wordt toch ook iets over te vinden zijn ?
De doorgang van de Panoramalaan beperken met camera's is daar eigenlijk op stukgelopen.
Ja graag wat meer concrete cijfers.
5 maanden geleden door Bart • Hier op reageren

Echt slim zou het systeem pas worden als ook de steenwegen er in geïntegreerd worden en het een vorm van rekeningrijden inhoudt. Pas dan kunnen we spreken van een globale oplossing. Want eerder dan doorgaand verkeer naar de steenwegen te verschuiven, stimuleren we mensen uit het Hageland via rekeningrijden ook om na te denken of ze zich wel degelijk met de auto moeten verplaatsen. Het moet vanzelfsprekend geen stadstol zijn, waarbij enkel de inwoner van buitenaf betaalt, maar een zonale heffing waarbij je woonplaats geen rol speelt. Ook interne Kesselse verplaatsingen moeten er onder vallen. Er zijn wel allerlei slimme modaliteiten mogelijk, zoals een quotum aan gratis verplaatsingen. Door het quotum geleidelijk te doen dalen, jaar na jaar, kunnen mensen zich geleidelijk aanpassen aan het systeem. Zo'n vorm van rekeningrijden is toch iets waar we over na zouden moeten denken. Want pas door de vervuiler te laten betalen, kunnen we echt een gedragsverandering teweeg brengen, denk ik. Het moment is ideaal, met Brussel die rekeningrijden voorbereidt. En met het nieuwe klimaatrapport. Oh ja: en voor je repliceert dat rekeningrijden asociaal is: de files op de steenwegen, die zijn pas asociaal. Vooral mensen zonder koopkracht wonen daar en zij hebben de hele dag smog voor hun venster. Rekeningrijden is wellicht een noodzakelijk instrument om ook hun woonomgeving leefbaar te maken.
Dat nadenken over het verplaatsen is mooi, maar daarbij moet je ook wel eerst en voldoende alternatieven hebben. Dat geldt voor rekeningrijden, maar net zo goed voor andere maatregelen waarbij je verkeer wil gaan beperken, bv camera's.
Afsluiten en beperken (of het eufemistische optimaliseren) kan dus pas samen met het aanbieden van alternatieven afgestemd op iedereen (bv niet iedereen kan fietsen).
Slimme modaliteiten zoals die quota, met het uiteindelijke doel van dit te laten dalen (tot 0?) zijn in mijn ogen eerder sluw, tenzij dit duidelijk is vermeld, anders ga je het vertrouwen in maatregelen ondermijnen door gebrek aan transparantie.

Als we echt willen kiezen voor minder auto's, kan daar perfect een globaal beleid op afgestemd worden bv fiscaal stimuleren van minder wagens, minder subsidie voor luchtvaart en meer voor trein en wandel/fietsinfra, fiscale voordelen firmawagens wegwerken (met behoud van dezelfde koopkracht) etc.
5 maanden geleden door Kris • 1 reactieHier op reageren

Dat nadenken over het verplaatsen is mooi, maar daarbij moet je ook wel eerst en voldoende alternatieven hebben. Dat geldt voor rekeningrijden, maar net zo goed voor andere maatregelen waarbij je verkeer wil gaan beperken, bv camera's.
Afsluiten en beperken (of het eufemistische optimaliseren) kan dus pas samen met het aanbieden van alternatieven afgestemd op iedereen (bv niet iedereen kan fietsen).
Slimme modaliteiten zoals die quota, met het uiteindelijke doel van dit te laten dalen (tot 0?) zijn in mijn ogen eerder sluw, tenzij dit duidelijk is vermeld, anders ga je het vertrouwen in maatregelen ondermijnen door gebrek aan transparantie.

Als we echt willen kiezen voor minder auto's, kan daar perfect een globaal beleid op afgestemd worden bv fiscaal stimuleren van minder wagens, minder subsidie voor luchtvaart en meer voor trein en wandel/fietsinfra, fiscale voordelen firmawagens wegwerken (met behoud van dezelfde koopkracht) etc.
Het idee van rekeningrijden ipv de huidige verkeersbelasting is natuurlijk aantrekkelijk. Je betaalt per gereden km al dan niet gekoppeld aan een tijdstip.
Maar dit bost wel het het afsluiten van straten via speelstraten , camera's , eenrichting straten etc. Een afgesloten straat of wijk zorgt voor omrijden dus meer kilometerheffing , meer CO2 en andere overlast in de pineutstraten
5 maanden geleden door Johan • Hier op reageren

Dat denk ik niet, Bart. Het probleem van de pineutstraten is een gevolg van de historische ontwikkeling van K-Lo plus redelijk recente maatregelen, waarbij een heel deel buurten fysiek afgesneden zijn van routes voor doorgaand verkeer en een aantal straten alle verkeersafwikkeling slikken. De camera's zouden daarentegen geen straten fysiek afsluiten. Het zijn alternatieven voor nieuwe fysieke barrières. Ze zouden het echte doorgaand verkeer er uithalen maar staan net toe om straten open te houden voor het bestemmings- en herkomstverkeer.
Piet, of je nu een straat fysisch dan wel financieel afsluit via camera's het zorgt ervoor dat auto's omrijden en je dus pineutstraten creëert
5 maanden geleden door Johan • 1 reactieHier op reageren

Piet, of je nu een straat fysisch dan wel financieel afsluit via camera's het zorgt ervoor dat auto's omrijden en je dus pineutstraten creëert
Ik denk toch dat het belangrijk is dat je een onderscheid maakt tussen ingrepen die belangrijke verschillen vertonen qua aard en impact, Johan: fysieke afsluitingen verschuiven ten eerste veel meer verkeer dan camera's. Dat is alleszins zo in de meeste straten van Kessel-Lo waar de meerderheid van de autoverplaatsingen horen bij herkomst- en bestemmingsverkeer, verkeer van en naar de woningen en bedrijven en scholen ter plaatse. Verkeer dus van de Kesselaars en de bezoekers. Dat weten we voor de buurten tussen de steenwegen. We hebben het geleerd uit het onderzoek in het kader van Plan Vectris: slechts gemiddeld een kwart (ochtendspits) of een vijfde (avondspits) van het verkeer was echt doorgaand verkeer, verkeer dus dat niet vertrok in de buurt en er ook geen bestemming had. Welnu, terwijl bij fysieke knippen of een lussenplan met enkelrichting herkomst- en bestemmingsverkeer evenmin door mogen, zou een oplossing met camera's enkel doorgaand verkeer weren. Als je die 2 systemen over dezelfde kam scheert, verlies je dus erg veel nuance.
Ten tweede zou een systeem met camera's er op gericht zijn het doorgaand verkeer op de steenwegen te houden. Als je de steenwegen bestempelt als 'pineutstraten', ga je compleet voorbij aan de hiërarchie der wegen, dwz de functie die wegen hebben en de bijhorende inrichting. Een steenweg heeft, itt woonstraten, een belangrijke verkeersfunctie en is ook gewoon beter ingericht om verplaatsingen over langere afstand te kanaliseren. Dat komt omdat het voorrangswegen zijn, omdat ze er de breedte voor hebben, met weinig bochten, omdat de oversteekplaatsen beter beveiligd zijn... De term 'pineutstraten' is opgedoken omdat een aantal straten die helemaal niet beter ingericht zijn op veel verkeer dan de straten er net naast, toch veel meer verkeer slikten. Dat is toch een heel andere situatie?
Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de mensen die op de steenwegen wonen, geen hinder ondervinden van al dat verkeer. Op termijn moeten we ook hen kunnen ontlasten. Dat doen we door verder aan de alternatieven te werken - zie andere discussies op de Debatboom. En ja, dat kan tegelijk gebeuren. Maar voor mij staat het vast dat we het aantal autoverplaatsingen zeker niet kunnen afbouwen, zelfs niet met goede alternatieven, als we iedereen overal laten rijden. Zolang ze kunnen met de auto rijden, blijven mensen gewoon rijden. Da's altijd de makkelijkste oplossing. Onderzoek toont erg duidelijk aan, al heel lang, dat auto-infrastructuur verkeer aanzuigt.
5 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Ik denk toch dat het belangrijk is dat je een onderscheid maakt tussen ingrepen die belangrijke verschillen vertonen qua aard en impact, Johan: fysieke afsluitingen verschuiven ten eerste veel meer verkeer dan camera's. Dat is alleszins zo in de meeste straten van Kessel-Lo waar de meerderheid van de autoverplaatsingen horen bij herkomst- en bestemmingsverkeer, verkeer van en naar de woningen en bedrijven en scholen ter plaatse. Verkeer dus van de Kesselaars en de bezoekers. Dat weten we voor de buurten tussen de steenwegen. We hebben het geleerd uit het onderzoek in het kader van Plan Vectris: slechts gemiddeld een kwart (ochtendspits) of een vijfde (avondspits) van het verkeer was echt doorgaand verkeer, verkeer dus dat niet vertrok in de buurt en er ook geen bestemming had. Welnu, terwijl bij fysieke knippen of een lussenplan met enkelrichting herkomst- en bestemmingsverkeer evenmin door mogen, zou een oplossing met camera's enkel doorgaand verkeer weren. Als je die 2 systemen over dezelfde kam scheert, verlies je dus erg veel nuance.
Ten tweede zou een systeem met camera's er op gericht zijn het doorgaand verkeer op de steenwegen te houden. Als je de steenwegen bestempelt als 'pineutstraten', ga je compleet voorbij aan de hiërarchie der wegen, dwz de functie die wegen hebben en de bijhorende inrichting. Een steenweg heeft, itt woonstraten, een belangrijke verkeersfunctie en is ook gewoon beter ingericht om verplaatsingen over langere afstand te kanaliseren. Dat komt omdat het voorrangswegen zijn, omdat ze er de breedte voor hebben, met weinig bochten, omdat de oversteekplaatsen beter beveiligd zijn... De term 'pineutstraten' is opgedoken omdat een aantal straten die helemaal niet beter ingericht zijn op veel verkeer dan de straten er net naast, toch veel meer verkeer slikten. Dat is toch een heel andere situatie?
Natuurlijk wil dat niet zeggen dat de mensen die op de steenwegen wonen, geen hinder ondervinden van al dat verkeer. Op termijn moeten we ook hen kunnen ontlasten. Dat doen we door verder aan de alternatieven te werken - zie andere discussies op de Debatboom. En ja, dat kan tegelijk gebeuren. Maar voor mij staat het vast dat we het aantal autoverplaatsingen zeker niet kunnen afbouwen, zelfs niet met goede alternatieven, als we iedereen overal laten rijden. Zolang ze kunnen met de auto rijden, blijven mensen gewoon rijden. Da's altijd de makkelijkste oplossing. Onderzoek toont erg duidelijk aan, al heel lang, dat auto-infrastructuur verkeer aanzuigt.
Piet, Vorige donderdag 12/8 hebbe we hierover gedebatteerd in Hal 5. De meerderheid van de aanwezige was niet gewonnen voor deze camera's. Het klopt dat de buurt nog kan rijden in een straat met een Anpr camera en niet in een eenrichtingsstraat maar een verkeersbord is veel goedkoper dan deze camera's. Ze zullen dus geplaatst worden op plaatsen waar ze moeten opbrengen. Voor de rest zullen de mensen sluipwegen blijven zoeken zo lang ze denken tijd te winnen. Dus je creëert nieuwe " sigaarstraten" je hoort pineutstraat niet graag.
Wat de studies betreft is er bvb de masterproef De Putte Lorca Masterproef De Putte Lorca Onder het oog van de camera: een kritische analyse van cameratoezicht in de publieke ruimte conclusie: geen meerwaarde voor preventie of het onveiligheidsgevoel en een ernstig privacy probleem. Zeker als je leest dat Vlaanderen besliste dat nummerplaatdetectie kan worden uitbesteed aan private concessiehouders. Omdat Leuven de Gas boetes niet aankon gebeurde dat her ook. Knokke gebruikt de camera's om te weten te komen waar de rijke klanten van hun winkels vandaan komen en steeds meer gemeenten willen de data te pakken krijgen . De privacy commissie heeft bedenkingen. Tot slot in Wuytsbergen werd het effect van de camera's 6 maanden getest. ik citeer :
"De 'evaluatie' van de proefopstelling met ANPR-trajectcontrole in Wuytsbergen geeft aan dat het doorgaand verkeer de wijk wel vermijdt, maar het gecontroleerde wijkverkeer rijdt er veel sneller.
De knip in Wuytsbergen-Ekelen blijft de bewoners en de hele buurt beroeren"
Ze spreken daar over een "camera knip" kortom in de wijk minder verkeer maar het totaal aantal verplaatsingen daalde niet dus "sigaarstraten"
5 maanden geleden door Johan • Hier op reageren

Dag Johan, het privacy-argument vind ik idd heel pertinent en belangrijk. Ik zit zelf ook verveeld met dat aspect van camera's. In veel omstandigheden zou ik dan ook resoluut pleiten voor andere oplossingen. Maar in Kessel-Lo, waar waar veel mensen geplaagd worden door overlast van sluipverkeer en waar geen ringweg of grote gewestelijke weg is in het oosten die dat verkeer kan opvangen, zie ik geen andere oplossing. Ik weet wat jij voorstelt: laat iedereen overal rijden en zo spreiden we de overlast. (Mag ik het zo parafraseren?) Maar het lijkt me absoluut geen goede formule. Ten eerste lijkt het me technisch gewoon niet haalbaar om het verkeer van en naar de steenwegen over veel meer straten te spreiden dan nu; daarvoor zijn er gewoon niet genoeg verbindingen tussen de steenwegen en de achterliggende wijken. Ten tweede: er zijn wel enkele zijstraten van de steenwegen die je zou kunnen openstellen voor meer verkeer maar dat zou een achteruitgang zijn voor de levenskwaliteit in die straten. De vraag is of dat politiek gezien veel kans maakt. En als dat allemaal wel kon, op significante schaal, dan zou het tenslotte ongetwijfeld een aanzuigeffect hebben en dus leiden tot meer autoverplaatsingen. Want ja, je bent dan weer sneller op je bestemming dus kies je er makkelijker voor met de auto ergens heen te gaan.
5 maanden geleden door Piet • Hier op reageren

Kijk, de situatie in de pineutstraten is nijpend. De coalitie in Leuven is zich daarvan bewust en wil die straten ontlasten door het sluipverkeer te bestrijden. Je kan daar tegen zijn maar dat zijn de afspraken binnen de meerderheid. Dat is dus democratisch tot stand gekomen. Het schepencollege heeft een burgerpanel met gelote Kesselaars de opdracht gegeven, ism een studiebureau, om uit te werken hoe dat kan. En dat panel komt nu met het voorstel om doorgaand verkeer te weren via eenrichtingsstraten (zie de 28 "doelstellingen" op Vorm3010.be). Dat komt wellicht (ik zou niet weten hoe je dat anders kan opvatten) neer op een lussenplan zoals in het centrum van Leuven, waarbij niemand van een buurt met de auto kan doorsteken naar een andere buurt zonder via de hoofdwegen te gaan. Als dat aanvaard en uitgevoerd wordt, heb je, vermoed ik, pas echt een verkeerssituatie die jij zou verafschuwen, Johan. Maar jouw wens van een betere doorstroming dankzij minder enkelrichtingsstraten en minder speelstraten gaat in tegen de afspraken binnen de meerderheid. En dus denk ik dat je kan voorspellen dat het maatschappelijke debat over de mobiliteit in K-Lo zich rond die 2 opties zal kristalliseren de komende maanden: een lussenplan of een alternatief waarin de Kesselaars zelf wel door kunnen.
5 maanden geleden door Piet • Hier op reageren

Het privacyprobleem van camera's is erg belangrijk. Daarom is het nodig dat we, als die oplossing er komt, goed bewaken hoe dat beheerd wordt. Uitbesteden aan de privé zou een no-go moeten zijn. No passeran. We moeten er voor lobbyen dat de meerderheid dat principe vastlegt. Het moet ook heel transparant zijn wie inzage krijgt in de data en waar ze voor dienen. Daar moet transparant en regelmatig over gerapporteerd worden, lijkt me. Het is belangrijk dat mensen die verstand hebben van dit soort processen meewerken aan een goed preventiebeleid om excessen te voorkomen. Misschien moeten we daar een experiment rond opzetten in het kader van de komende civic lab die Stad Leuven zal lanceren in het najaar: een preventieplan camera's? Mss is budget nuttig om privacy-experten te betrekken?
Daarnaast is het stilaan tijd om eens na te denken wat de modaliteiten van zo'n cameraplan zou zijn: wie mag waar en wanneer door? Veel mensen geven aan, ook op deze Debatboom, dat veel afhangt van die modaliteiten en terecht. Mogen alle inwoners van Kessel-Lo door alle Kesselse buurten rijden? Of zijn we toch restrictiever en maken we bv een scheiding tussen noord- en zuid-Kessel-Lo? Wellicht zijn dat de meest werkbare systemen.
5 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Het privacyprobleem van camera's is erg belangrijk. Daarom is het nodig dat we, als die oplossing er komt, goed bewaken hoe dat beheerd wordt. Uitbesteden aan de privé zou een no-go moeten zijn. No passeran. We moeten er voor lobbyen dat de meerderheid dat principe vastlegt. Het moet ook heel transparant zijn wie inzage krijgt in de data en waar ze voor dienen. Daar moet transparant en regelmatig over gerapporteerd worden, lijkt me. Het is belangrijk dat mensen die verstand hebben van dit soort processen meewerken aan een goed preventiebeleid om excessen te voorkomen. Misschien moeten we daar een experiment rond opzetten in het kader van de komende civic lab die Stad Leuven zal lanceren in het najaar: een preventieplan camera's? Mss is budget nuttig om privacy-experten te betrekken?
Daarnaast is het stilaan tijd om eens na te denken wat de modaliteiten van zo'n cameraplan zou zijn: wie mag waar en wanneer door? Veel mensen geven aan, ook op deze Debatboom, dat veel afhangt van die modaliteiten en terecht. Mogen alle inwoners van Kessel-Lo door alle Kesselse buurten rijden? Of zijn we toch restrictiever en maken we bv een scheiding tussen noord- en zuid-Kessel-Lo? Wellicht zijn dat de meest werkbare systemen.
Het is stilaan duidelijk dat voor jouw de vraag niet meer is of de camera's er komen wel wanneer.
Kan je ook zeggen waar je ze wilt zetten in Kessel-Lo ? Hopelijk toch na overleg met de bewoners van die straten ?
5 maanden geleden door Johan • Hier op reageren

Iedereen zijn mening natuurlijk maar ik denk idd dat het goed zou zijn dat ze er komen. Maar waar weet ik niet. Dat lijkt me voer voor het studiebureau dat het mobiliteitsplan maakt. Een onderzoek door technici naar de impact van enkele scenario's met en zonder camera's zou ons veel leren. En dan moet er niet alleen overleg komen met de mensen die wonen waar een camera zou kunnen komen maar met iedereen. Het spreekt vanzelf dat niet alleen de mensen die vlakbij een camera wonen, betrokken zijn maar alle Kesselaars en zelfs inwoners van andere gemeenten. Het gaat immers om een maatregel die verplaatsingsgedrag stuurt.
5 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Iedereen zijn mening natuurlijk maar ik denk idd dat het goed zou zijn dat ze er komen. Maar waar weet ik niet. Dat lijkt me voer voor het studiebureau dat het mobiliteitsplan maakt. Een onderzoek door technici naar de impact van enkele scenario's met en zonder camera's zou ons veel leren. En dan moet er niet alleen overleg komen met de mensen die wonen waar een camera zou kunnen komen maar met iedereen. Het spreekt vanzelf dat niet alleen de mensen die vlakbij een camera wonen, betrokken zijn maar alle Kesselaars en zelfs inwoners van andere gemeenten. Het gaat immers om een maatregel die verplaatsingsgedrag stuurt.
Inderdaad iedereen moet zijn mening geven of en waar er camera's geplaatst worden .
Aan de vaart deden ze ook aan "participatie" . Na 1000 handtekeningen van de buurt tegen het zwembad mogen 2 mensen meepraten over hoe het zwembad er moet uitzien.....
5 maanden geleden door Johan • 1 reactieHier op reageren

Inderdaad iedereen moet zijn mening geven of en waar er camera's geplaatst worden .
Aan de vaart deden ze ook aan "participatie" . Na 1000 handtekeningen van de buurt tegen het zwembad mogen 2 mensen meepraten over hoe het zwembad er moet uitzien.....
Inderdaad. Ik wil trouwens een stuk van m'n woorden terugnemen: ik zeg niet zozeer dat de camera's er per se moeten komen; ik vind vooral dat het idee grondig onderzocht moet worden door het studiebureau en dat de conclusies daarvan moeten onderworpen worden aan een grondig debat.
5 maanden geleden door Piet • 1 reactieHier op reageren

Inderdaad. Ik wil trouwens een stuk van m'n woorden terugnemen: ik zeg niet zozeer dat de camera's er per se moeten komen; ik vind vooral dat het idee grondig onderzocht moet worden door het studiebureau en dat de conclusies daarvan moeten onderworpen worden aan een grondig debat.
Stel de invalsweg is geblokkeerd door een brand bvb. Je moet dus een sluipweg nemen met camera.
Iedereen een boete dan maar??
4 maanden geleden door Johan • Hier op reageren

Neen. Er is al zoveel inbreuk op privacy en controle op doen en laten.
3 maanden geleden door Dirk • Hier op reageren

Wat is jouw idee of opinie? Vertel het ons!

Ook jij hebt een mening of idee. Dat appreciëren wij. Want pas zo kunnen we als gemeenschap de verschillende inzichten op deze vraag horen.

Vertel vooral waarom je precies deze mening hebt, of waarom je voorstander of tegenstander bent van een bepaald idee. Zo kunnen andere mensen jouw standpunt beter begrijpen.

Om dit overleg goed te kunnen voeren, is het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan. Vermijd vulgair taalgebruik en bedenk altijd of jouw bericht iemand zou kunnen beledigen voordat je die instuurt.

Door deel te nemen aanvaard je automatisch deze spelregels.


De Debatboom is een project van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo in samenwerking met KU Leuven RxD Lab en VRT innovatie. Je kan door hen voor onderzoeksdoeleinden gecontacteerd worden.
Je antwoordt op: ""
65000 karakters beschikbaar
Dit is de naam die zichtbaar zal zijn. Je kan jouw echte naam of een toffe roepnaam gebruiken. Jouw naam is niet verplicht in te vullen. Jij kiest.
Jouw e-mailadres wordt niet op de website gepubliceerd. Jouw e-mailadres maakt het voor de beheerders mogelijk om jou te contacteren indien we bijvoorbeeld vragen hebben over jouw antwoord of als we jou willen uitnodigen op een debat.